View Post

Ustupak kao napredak – lekcija iz prošlosti za budućnost (52)

U prirodi je našeg narodnog karaktera da grabimo u napred. Izgleda da smo bolji u taktici nego u strategiji. Plahi smo, pa se više povodimo za osećajima koju su obično kraćeg daha. Dok razborito predviđanje u napred, na duge rokove u dalju budućnost, kao da nam pada malo teže. Uzbudljiv čovek, u svome stalno navijenom osećajnom raspoloženju, hoće da uzme neki pojačani poslovni zamah. U takvom poletnom radu zagrejan čovek stiče pogrešnu ambiciju, da vazda ide samo napred, da se poslovi neprestano granaju i razvijaju. U takvom emotivnom raspoloženju hoće čovek da se kao opije onim što sa čisto poslovnog …

spori IT

Mnogi IT sektori u tumbanju zbog situacija koje ih udaraju: gašenje požara kada se dese, održavanje zaglupelih/antikvitetnih sistema, heterogene infrastrukture, ne kompatibilnih interfejsa, ne dokumentovanih specifikacija i raštrkanih, često i aplikacija koje se preklapaju sa poslovima. … Pogotovo u 2009.godini, gde je sa jedne strane IT budžet pod pritiskom i sa druge strane tehnologija koja nudi rešenja i alate koja mogu da realizuju smanjenje budžeta, postoji više nego ikada potreba da se uspori.