View Post

Primeni postojeća rešenja – vreme implementacije

Već godinama unazad koristimo software za izdavanje računa (GrandTotal) koji je dobio svoju 3 verziju za poslednjih 5 godina. Sjajan mali alat koji u potpunosti zadovoljava potrebe izdavanja računa, praćenja klijenata. Primetićete da je u pitanju program za Apple operativni sistem. Kako raste poslovanje, tako rastu i zahtevi. Praćenje kretanja novca kroz banku, kao i praćenje ulaznih računa. Ono šta je bitno primetiti je da svaki kvalitetan program tj programer želi da se poveže i podeli podatke sa srodnim programima – i da niko ne želi da bude izolovan. Svakako da postoje programi koji upotpunjuju potrebe kompanije – kako za …

View Post

Situacija sa taocima

Specijalista: CCIE (crni pojas 5 dan u polju mrežnog inženjeringa) Dobre strane: odlično projektovana infrastruktura, visok nivo redundantnosti, velika dostupnostm, raspoloživ i preko granice 24x7x365. Loše strane: propuštanje dokumentovanja dijagrama mreže, imena korisničkih naloga i šifri za pristup mrežnim uređajima, (ne)komunikacija sa kolegama, (ne)delegiranje posla, manjak poverenja, loša narav i stav prema predpostavljenima, raspoloživ i preko granice 24x7x365.