View Post

Trenutak istorije br. 1

Razmena pošte između BBS -ova (kao portal samo sa jednom telefonskom linijom za pristup i jednim čovek na vezi) još uvek ne postoji i ne znamo šta je pravo umrežavanje.

…Pitanje je samo mesta, vremena i resursa kojima se raspolaže kako bi se stiglo do cilja.