View Post

ekonomija vs sve ostalo – konsalting (4)

Najgora stvar je to što se ubija cena realnih konsultanata jer se u startu smatraju šarlatanima i muzačima firmi. … Ogromnim znanjem, percepcijom, shvatanjem problema konsultant je sposoban da pronađe rešenja, shvati pravilnosti, predloži metod i generalno skrati vreme koje se obično gubi u slučaju da se problem delegira unutar firme raznim timovima, komisijama i kolegijumima.

Teorija rada u firmama

Zašto izgleda kao da sve odluke u kompaniji donose pijani lemuri? Odluke donose ljudi koji imaju vremena a ne oni koji imaju talenta. Čime su onda talentovani ljudi zauzeti? Zauzeti su rešavanjem problema koje su napravili ljudi koji imaju vremena.