najbolji radnik

Kako ovi tekstovi ne bi izgledali kao da ih je pisao preduzetnik na speed-u, mala digresija na druge preduzetnike i njihove poslovne poduhvate sa čijim se stavovima slažem.

… d) bitno je da se razvijaju zarad sebe