View Post

Primeni postojeća rešenja – vreme implementacije

Već godinama unazad koristimo software za izdavanje računa (GrandTotal) koji je dobio svoju 3 verziju za poslednjih 5 godina. Sjajan mali alat koji u potpunosti zadovoljava potrebe izdavanja računa, praćenja klijenata. Primetićete da je u pitanju program za Apple operativni sistem. Kako raste poslovanje, tako rastu i zahtevi. Praćenje kretanja novca kroz banku, kao i praćenje ulaznih računa. Ono šta je bitno primetiti je da svaki kvalitetan program tj programer želi da se poveže i podeli podatke sa srodnim programima – i da niko ne želi da bude izolovan. Svakako da postoje programi koji upotpunjuju potrebe kompanije – kako za …

View Post

Veliki podaci – društvo u promenama

Pre nekoliko dana u razgovoru o projektu koji treba da omogući društvu kao celini napredak kroz korišćenje veb tehnologija shvatili smo u razgovoru da nam fali bitna komponenta. Otvoreni tok podataka javnih institucija. Šta su to otvoreni podaci ili otvoreni tok? Svaka država tj državna uprava sakuplja podatke (kao i mnogobrojne agencije) u cilju praćenja sfere interesovanja (SIEPA – promocija izvoza – izvoznici, Zavod za zapošljavanje – struktura lica koja traže posao i poslodavci, Carina – uvozi i izvozi iz zemlje…). Ovi podaci nisu dostupni na otvoreni način tj može im se pristupiti uz formalan zahtev, birokratsku proceduru i često …