View Post

Cena konsultantskih usluga

Mnogi su me pitali koja je cena konsultantskih usluga i moj odgovor je uvek bio: koje vrste, na koji period, sa kakvim rezultatima tj sa kakvim ciljem. Ova pitanja bi naterala ljude da razmisle da li im uopšte trebaju konsultantske usluge. Da bih još pojednostavio stvari i olakšao uvid u potencijalne troškove, napravio sam jedinstvenu cenu za konsultantske usluge. Postavljanjem javne cene, želim da postavim reper koji će u 80% ispratiti drugi konsultanti ili menadžeri projekata i smanjiti strah od prezentacije cene svojih usluga. Cena konsultantskih usluga biznis razvoja, IT analize poslovanja ili biznis procesa, analize i optimizacije servera visoke dostupnosti …