View Post

Memento mori – lekcija (51)

Tok tekstova na ovom blogu je dobio zaokret ka svrsi preduzetništva i tome kako ga preživeti bez (kakvih takvih) posledica. Memento mori (Seti se da si smrtan) ili Respice post te! Hominem te esse memento! Memento mori! – Pogledaj iza sebe! Seti se da si ipak čovek! Seti se da si smrtan! Onda kada postaviš sistem i poslovni procesi idu kako treba, nema problema sa naplatom, kada si stvorio menadžement i sektore u kompaniji, kada mnoge standardizovane stvari radi neko drugi, papirologija u firmi i van nje šeta širom tvog poslovnog sveta – seti se – nešto novo (i problematično) …

View Post

Odgovornost o kojoj sanjamo – lekcija iz poslovne škole (25)

Čitajući razne godišnje izveštaje korporacija i firmi iz sveta, kako nekih koje su izlistane na berzi tako i nekih manje poznatih, uvek se provlači informacija o dobavljačima kako proizvoda tako i sirovina (u slučaju da se firma bavi proizvodnjom). Citat iz godišnjeg izveštaja We constantly monitor our vendor portfolio in order to minimize the risks of financial failure among our suppliers. If a vendor is considered to be in a critical state, we systematically prepare back-up plans in order to ensure consistency of supply. Prevod Mi konstantno pratimo stanje naših dobavljača u cilju smanjenja rizika finansijskog kolapsa dobavljača. U slučaju …