Poslovno izveštavanje

Poslovno izveštavanje se sastoji od izabranih pokazatelja performansi koje oslikavaju stanje firme. U kompanijama kako stranim tako i domaćim jedno od merila uspeha je profit. Drugo merilo uspeha (i zdravlja kompanije) su pokazatelji performansi (KPI – eng. Key Performance Indicators) koji se menjaju svakodnevno. Da bi menadžment znao šta i kako radi, i kakvi su efekti donetih odluka neophodan alat su izveštaji koji sadrže pokazatelje performansi (npr. procenat profita po grupama proizvoda, procenat kupaca koji se vraćaju, …) koji se prate kroz vreme. Moderno izveštavanje ne bi trebalo da bude fokusirano samo na profit (iako je bitan) već na sledeće …