View Post

Zašto otkaz nije neuspeh

…ako ste nesposobni onda ste sebi dokazali ‘još jednom’ da nemate dara (eng. ups I did it again ).

… klijenti posmatraju kao na zlu učiteljicu iz 5 razreda, koja pred odeljenjem pokazuje koliko su glupi, čime navlačite lošu karmu

Šta nudi mala kompanija?

Postavljanje klijenta na prvo mesto (odakle dolazi plata).

… Rad na nekim stvarno super projektima koji ne postoje u rigidnim organizacijama.

smrt prodavaca software-a

prodavci software-a su mrtvi. nova vrsta ekonomije zasnovana na prodaji software servisa preuzima primat