kaizen – online oglašavanje (2)

200904111104.jpg Kaizen (na japanskom znači unapređenje ) je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno unapređenje u svakom aspektu života. U online oglašavanju može se koristiti u svakodnevnm vođenju kampanja i menjanju parametara, kako bi se odgovorilo potrebama kampanje i ponašanju korisnika. Kako online oglašavanje nije posao koji se zasniva na kreiranju reklame i puštanju niz vodu (srp. radiće posao ), tokom koga se preuzme materijal od klijenta, pronađu slobodna mesta u medijima, usaglasi da je sve što se tiče pozicije, objavi reklama, naplati se od klijenta i isplati mediju, gde se, jednostavnije rečeno, vrši čista trgovina mesta za kontinualno unapređenje nema mesta.