Dan u životu (srpske) kompanije (3)

Od vas se traži da radite jer … „neće biti problema sa plaćanjem“ a firmama/organizacijama trebaju vaše usluge. Znate da će realizacija doći kad-tad ali ne dovoljno precizno kako biste planirali dotok novca.