View Post

Zakon o fotokopiranju

Ne znam da li su mnogobrojni ljubitelji zakona o fotokopiranju već postavljali ovaj klip ali ja moram – ne zamerite. Ovo je uzročno posledična reakcija na prethodni članak – Mit o direktivi. Hvala mr Ceriću. Citat iz YouTube opisa. Na izmišljenu stvar, to je jedini način. Jeste „Zakon o fotokopiranju“, ali izmislite nešto uverljivo, nešto sitno. Ne možete da kažete član 343. To je previše. Zakon o fotokopiranju nema toliko članova. Izaberite nešto pri vrhu zakona. I obavezno stav drugi ili treći. Ili tačka šest. Pod stavovima i tačkama se najčešće kriju izuzeci od pravila. Fora je u tome da …

View Post

Na putu – Belgija (3)

Sve u svemu, razgovori za stolom i tokom kuglanja su se kretali od geopolitičke situacije (Rusija, Belgija, Pacifik…), poreza (PDV, korporativna taksa i ekstra prihodi), transporta (kamioni, avioni, diržibali, brodovi), špedicije (ko je sreo organizovanog špeditera i imao dokaz o tome dobio je besplatno pivo), poreznika (svuda su isti sa varijacijama u načinu prikupljanja poreza „legalnih“ i „nelegalnih“) sa svih strana sveta. … Poslovni ljudi zapadne evrope shvataju nameštene tendere, potplaćivanje, procenat od prodaje i nepotizam, jer su na neki način sve te stvari tamo i izmišljene ili su jednostavno u ljudskoj prirod.