neplaćanje – lekcija iz poslovne škole (5)

Imate različite opcije: Budite neumorni sa telefoniranjem Šaljite pisma upozorenja Aktivirajte menice (i nadajte se da račun nije u blokadi) Ćutite o bruci koja vas je snašla Tužite ih Oprostite se novca i beležite poslovni gubitak Ili u eri modernih komunikacija kada ste sigurni da vam nikada neće platiti i nije vam bitno da održite dobre odnose (a zašto i biste) Uložite par sati vremena i napravite lošu reklamu na Internetu Iskoristite SEO alate za koje dužnik i ne zna da postoje Lošu vest publikujte na više jezika Vašoj muci dajte krila sa dokumentima koja potvđuju priču I sve ovo uradite nakon što dužnik i dalje odbija saradnju posle objašnjenja kako ćete obznaniti njihovu bruku Stvar je u tome da firma koja je tražila uslugu ili proizvod to uradila sa namerom da poveća profit ili poboljša poslovanje. … Ne gubite vreme i snagu razmišljajući zašto se sve desilo, već iskoristite na najbolji mogući način.

View Post

Dileme Outsourcing-a

Možda je prvo bolje sagledati koliko vas ZAISTA košta sektor ili deo poslovanja koji želite da outsource-ujete.

… završni račun zavisi od poslovanja koje opet zavisi od ljudi koji rade za vas