spori IT

Mnogi IT sektori u tumbanju zbog situacija koje ih udaraju: gašenje požara kada se dese, održavanje zaglupelih/antikvitetnih sistema, heterogene infrastrukture, ne kompatibilnih interfejsa, ne dokumentovanih specifikacija i raštrkanih, često i aplikacija koje se preklapaju sa poslovima. … Pogotovo u 2009.godini, gde je sa jedne strane IT budžet pod pritiskom i sa druge strane tehnologija koja nudi rešenja i alate koja mogu da realizuju smanjenje budžeta, postoji više nego ikada potreba da se uspori.