View Post

Obrazovanje mladih – lekcija (36)

Najbitniji element odrastanja pored ulice je i formalno obrazovanje. Ne samo znanje koje se usvoji već i odrasli ljudi kojima se približavamo (po godina) koji mogu biti uzori, antagonisti (setite se nekog paklenog profesora) ili jednostavno prolazni statisti. Ali ono što nas na kraju učini spremnim za sledeći korak u odrastanju i školovanju dolazi od prvog u liniji odbrane između stvarnog i surovog sveta i učenika srednje škole – razredni starešina. Moj (naš) razredni starešina je prešao veliki put od naše generacije do danas. I svi imaju tu reč za njega – naš razredni. I svi želimo da budemo baš …

View Post

tehničar vs inženjer/junior vs senior

Osećate se moćno iako imate srednju školu? Znate više od fakultetski obrazovanih osoba? Verovatno ste učili od veoma dobrih (retkih osoba) koje su zaista učile, imali ste sreće da se ne zagubite u lavirintima znanja, da dobijete skraćenu verziju iz koje ste izvukli pravu suštinu tj Lako vam je da se osećate superiornije, ali na duže staže morate učiti. Jedan od lažnih osećaja sigurnosti je znanje sakupljeno do sada. Da bi se održali na talasu, morate učiti i dalje. A kako je sve manje onih od kojih ćete moći da učite imate dve opcije: družite se sa mlađima od sebe …