View Post

Za sve koji ne žele da budu prosečni stanovnik bilo koje zemlje – radite jače, pametnije i brže

Tokom razgovora sa jednim divnim predstavnikom marketing kompanije, izrečena je jedna divna rečenica u sledećem kontekstu. Posle sat vremena objašnjavanja koncepta saradnje, tehničkih ideja za klijente i mogućnosti saradnje – došli smo do momenta kada se zatvara sastanak i izgovaraju poslednje rečenice. Naravno, potpisaćemo ugovor o neotkrivanju informacija… – sa jedne strane Te momente smo već prerasli i podrazumevaju se. – sa druge strane. Jednostavno, ako taj momenat i nije bio prisutan ranije, sada je standard. Kao i pisanje izveštaja sa sastanka i akcioni plan. Kao i adaptacija prezentacije i deljenje. Kao upisivanje podataka o klijentu u prodajni alat. Kao …

Hleb i kifle – uspešan preduzetnik/firma (2)

Ako se na ove 3 stvari doda i čistoća sa kulturnim prodavcima i pomnoži sa kvalitetom stiže se do dobitne kombinacije. … Proizvođač se ne plaši da napravi proizvod od skupih elemenata i naplati ga na obostrano zadovoljstvo.