View Post

Evolucija konsaltinga (13)

Da bi se bavi ovim poslom mora se posedovati veliko znanje kako baza podataka, opskurnih operatinih sistema, starih i novih vrsta komunikacije i prenosa podataka. … Činjenice o ovom poslu u Srbiji je ta da ne postoje male i srednje firme kojima treba analiza radi boljeg poslovanja, donosilac loših vesti (na lep način) i unapređenje sistema. Doći do trenutka kada je vlasniku firme jasno da ima problem, ili nema problem ali mu treba dalji rast sistema koji će mu doneti više ili jeftinije poslovanje, je ravno nemogućem.

kaizen – online oglašavanje (2)

200904111104.jpg Kaizen (na japanskom znači unapređenje ) je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno unapređenje u svakom aspektu života. U online oglašavanju može se koristiti u svakodnevnm vođenju kampanja i menjanju parametara, kako bi se odgovorilo potrebama kampanje i ponašanju korisnika. Kako online oglašavanje nije posao koji se zasniva na kreiranju reklame i puštanju niz vodu (srp. radiće posao ), tokom koga se preuzme materijal od klijenta, pronađu slobodna mesta u medijima, usaglasi da je sve što se tiče pozicije, objavi reklama, naplati se od klijenta i isplati mediju, gde se, jednostavnije rečeno, vrši čista trgovina mesta za kontinualno unapređenje nema mesta.

View Post

komunikacija sa klijentima (knjiga utisaka)

Ričard Brenson , jedan od najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji (a bogami i svetu), često čita knjige utisaka iz raznih firmi svoje korporacije Virgin. On ne pati od osećaja veličine (koji zadesi Gazde) i ne izbegava da posmatra korisnike/klijente/kupce njegovih proizvoda i usluga na ovaj način.