Vremenski tok

3.1 Registrovanje aktivnosti u Poreskoj upravi opštine na kojoj se nalazi sedište firme

…7.1 Obaveštavanje Agencije za privredne registre o svim promenama koje su se desile u periodu od registracije do prijave u poreskoj upravi (PIB, telefoni, faksovi…)