View Post

Dileme Outsourcing-a

Možda je prvo bolje sagledati koliko vas ZAISTA košta sektor ili deo poslovanja koji želite da outsource-ujete.

… završni račun zavisi od poslovanja koje opet zavisi od ljudi koji rade za vas