Evolucija konsaltinga (13)

Učiti, učiti i samo učiti

Učiti, učiti i samo učiti

U ovoj firmi bavimo se IT konsaltingom. To podrazumeva evaluaciju IT sistema koji se koriste za posao (eng. business). Da bi se bavi ovim poslom mora se posedovati veliko znanje kako baza podataka, opskurnih operatinih sistema, starih i novih vrsta komunikacije i prenosa podataka.

Pored ovih tehničkih znanja, potrebne su i ona malo manje tehnička znanja, koja vole da opisuju kao soft skills. U narodu bi rekli, moraš znati šta i kada i kako reći, preneti informaciju, objasniti i razumeti.

Sve ovo dolazi iz dugogodišnjeg iskustva u operativnim poslovima, konstantnim učenjem i čestom analizom postojećih znanja.

Činjenice o ovom poslu u Srbiji je ta, da ne postoje male i srednje firme kojima treba analiza radi boljeg poslovanja, donosioca loših vesti (na lep način) i unapređenje sistema.

Doći do trenutka kada je vlasniku firme jasno da ima problem, ili nema problem ali mu treba dalji rast sistema koji će mu doneti više ili jeftinije poslovanje, je ravno nemogućem.

Naravno, postoje sistemi kojima tek posle 20 godina treba obnavljanje i unapređenje zbog same činjenice da su se vremena promenila. Švajcarska firma već 30 godina koristi Prime mikroračunar za obradu podataka za berzu metala i sirovina. Pre 5 godina su želeli da evoluiraju ne bi li iskoristili novi kanal (u to vreme) na nove berze. Ali sistem kao sistem je pažljivo kreiran i sređivan još krajem 70-tih godina.

Sve u svemu, bliža stavka lokalnom poslovanju je marketing. Ovaj način trošenja novca je daleko jednostavnije objasniti. Uz znanja i postojeće tehnologije sve ono što je do pre par godina bilo nezamislivo sada je moguće.

Jednostavno, boriti se protiv vetrenjača je moguće ali tokom te borbe treba od nečeg da se živi.

Kvalitativno merenje efekta marketing kampanja koje se lansiraju na radiju, televiziji i štampi se može izmeriti. Naravno u kombinaciji sa alatima i programima koji su tek odnedavno na tržištu.

Konsalting po pitanju novih i starih medija, performansama kampanja i pravom trošenju novca je novo tržište.tragovi marketinga

Evolucija o kojoj pričam je normalna stvar. Stara znanja i nove tehnologije sa iskustvom u službi nove vrste klijenata je dobitna kombinacija :).

Vidimo se u marketingu.