Plaćate li porez? – poslovni rečnik (3)

Na slavama se uvek desi neka situacija. Stigli smo do poreza i pitanja:

Da li plaćate porez? Da li želite da platite porez? Da li znate šta porez donosi? Zbog čega plaćate porez?

Misleći na poreze za plate, razne doprinose, poreze na kapitalnu dobit…

Svi smo čuli da je negde na zapadu plaćanje poreza neizbežno i ide se u zatvor ako pokušaš da prevariš državu. Odlazak u zatvor i krivično gonjenje su samo konsekvenca odluke. Ono što je bitno – zašto uopšte plaćati porez?

Na kraju dana svi porezi odlaze državi, za plate ljudi u državnoj upravi, penzije penzionerima, investicije u infrastrukturu… Ne ulazeći u to kako se troši, namenski ili nenamenski, pravično ili neracionalno – taj novac odlazi nazad svakom od nas ili infrastrukturu oko nas.

Sledeći put kada kupite nešto u prodavnici, isplatite radnika preko računa ili platite državi, nemojte misliti da vam neko otima. U stvari veoma ste altruistički nastrojeni i vraćate društvu koje vam je nešto, koliko – toliko, omogućilo.