Za sve moderne preduzetnike (i firme)

Na današnjem sastanku sa računovođama (uvek razgovarajte sa njima – ne izdajte direktive osim kada su neophodne 🙂 ) dotakli smo se teme SaS-a (Software as Service). Ako ste mislili da je ova stvar neregulisana po našem zakonodavstvu i poreskom sistemu, nemojte podcenjivati.

Svaka kupovina servisa kao što su Basecamp, Radian6, HootSuite i sl se obično plaća nekom od kartica i sve je to sjajno jer se preskače divljanje sa nalozima banci i sl. Naš (ali i drugi) poreski sistem prepoznaje ove servise kao vremensko korišćenje resursa tj programa u cilju obavljanja delatnosti. Skraćeno – licenca.

Ovakve kupovine se oporezuju i plaćaju državi. U pitanju je porez po odbitku. Spomenite svojim računovođama i sve će im biti jasno. Najbitnije je sve račune (Invoice) obeležiti i dati računovođama kako bi mogli da srede ovu vrstu poreza.

Kako još uvek nismo stigli do carinjenja i plaćanja PDV-a na uvezen softver (veoma smo blizu) kao u Hrvatskoj, ovo je još jedan element koji treba uzetu u obzir pri kupovini servisa koje koristite u poslovanju.

Kao što bi rekli u zemljama razvijenog kapitalizma (kome stremimo) – ništa nije džabe i sve ima cenu.