Suština zanata

Citat – kada sam upitao oca šta je to „zanat“ – odgovorio mi je „onda kada radiš da izgleda kao da ti je stalo“ – Redizajn vođstva – Džon Maeda