događaji u google tag menadžeru

Događaji u Google Tag menadžeru

Budući da smo prošli razumevanje dataLayer-a i kako radi Google Tag menadžer, došla je na red priča o tome šta su događaji u Google Tag menadžeru.

Šta su to događaji u Google Tag menadžeru?

događaji u google tag menadžeru

Događaji u Google Tag menadžeru

Zamislite da je GTM tu da vam omogući da bolje kontrolišete šta će se „ispaliti“ od tagova ili markera. GTM osluškuje da li će neki deo veb-sajta poslati signal (događaj/event), te da li će se na osnovu toga „desiti“ neka akcija i/ili „ispaliti“ tag.

Da ne bi bilo previše programiranja, GTM osluškuje sve i svašta (tj. ono šta mu naložite), ali su osnovne stvari događaji koji su u vezi sa samom stranicom koja je učitana.

Napomena: ovi događaji se pojavljuju unutar dataLayer-a, kao opšteprihvaćenog standarda za razmenu informacija.

  • gtm.js – Prvi signal koji GTM pošalje, nakon što je GTM kod učitan u browser, je gtm.js. Ako želite da pošaljete neku informaciju u ovom trenutku, vežite se za ovaj event.
  • gtm.dom – Drugi signal koji GTM šalje je informacija o tome da li je učitan DOM stranice na kojoj se nalazi GTM kod. U pitanju je struktura stranice (elementi). Drugim rečima, ovo je signal da su svi elementi stranice učitani (ali ne i sadržaj).
  • gtm.load – Onda kada je kompletan sadržaj stranice učitan, GTM šalje signal (događaj koji se zove gtm.load) da je stranica učitana. To praktično znači da ćete se vezati sa ovaj događaj ako želite da se neki tag/marker aktivira onda kada se stranica kompletno učita do kraja.
dataLayer

Kako izgleda dataLayer

Zašto ova tri događaja? Zar nije sve to isto?

Nije isto. Jednostavno, neke stvari treba da se dese baš u određeno vreme. Najjednostavnije je da se npr. slanje Google Analytics informacija desi onda kada je stranica učitana (gtm.load). To radite da biste bili sigurni da je sve na svom mestu i da je osoba videla sadržaj.

Primetićete da se na gornjoj fotografiji pojavljuju i neki nestandardni događaji. Njih kreira (na ovom primeru) plugin WordPress-a.

Još neki događaj?

Svakako. Ako aktivirate varijable koje imaju veze sa klikom na elemente ili formulare, GTM će početi da ih prati. Imaćete na raspolaganju informacije o tome na šta je kliknuto, koji element stranice (iz DOM-a) je pritisnut, čak i ID elementa, klasa i mnogo toga još. Isto se dešava i sa formularima. Biće vam dostupan događaj koji signalizira određenu aktivnost formulara.

osnovne varijable google tag menadžer

Google Tag menadžer varijable

Na vama je da izaberete šta od varijabli i promenjivih, koje su postale dostupne kroz GTM, želite da iskoristite (GTM je osluškivao i sistematizovao sve dostupne informacije sa stranice u trenutku događaja).

Ako je stranica komplikovanija, možete „hvatati“ samo one koje vas interesuju.

Moji događaji u Google Tag menadžeru

Ako imate pristup GTM-u (a verujem da imate ako čitate ovaj članak), vi možete kreirati sopstvene događaje koje ćete slati ka dataLayer-u. Kako to radite?

Jednostavno možete napraviti (ili iskoristiti postojeći kod za GTM, na primer LunaMetrics-ovu biblioteku za praćenje puštanja YouTube video materijala ili praćenje skrolovanja na stranici) JavaScript kod koji će slati event-e. Vi možete bazirati aktiviranje tagova na osnovu događaja koji dolaze od skripte koja se nalazi na stranici (ili dolazi iz GTM-a).

Za kraj…

Ovaj tekst veoma pojednostavljeno predstavlja događaje u Google Tag menadžeru, a s ciljem da objasnimo zbog čega su tu i kako se mogu koristiti. Za dublju (tehničku) analizu funkcionisanja, sa više primera/kodova i mogućnosti preporučujemo veb-sajt Sima Ahave.