Marketing direktor koji pravi pogrešan marketing budžet

Šta pokreće vas?

Možda niste moderan jednorog , ali ste marketing direktor. Možda vaša kompanija okreće milione evra ili milione dinara, a vaš posao je da stvorite interesovanje koje će prodaja realizovati. Ili ćete pak u saradnji sa prodajom raditi na stvaranju bolje prodaje. Cilj ovog članka nije da harmonizuje odnose između prodaje i marketinga niti da objasni ko ima veći uticaj.

Cilj ovog članka je da ukaže na situaciju u kojoj se neki marketing direktori već nalaze, dok će se svi ostali naći veoma brzo.

Gartner je u svom istraživanju o raspodeli budžeta, koju će marketing direktor imati u narednom periodu, raspodelio troškove na ovaj način (izvorna vest – ChiefMarTech):

Gartner – Troškovi tehnologije u marketingu

Iako je izveštaj baziran na odgovorima koje marketing direktor korporacije sa desetinama hiljada zaposlenih dostavlja Gartneru, trend je neumoljiv. Bitno je zapitati se da li razmišljamo o svim elementima marketing budžeta i da li dobro planiramo budžete? Da li smo svesni šta sve zaista treba da uđe u marketing budžet, ako ne već danas, a onda sutra?

Bez previše jadikovki. Deo ovog izveštaja je pravo blago koje nam pomaže da bolje pripremimo marketing u godinama koje dolaze. Ove cifre će svakako biti prevaziđene i ostvariće se predviđanje da će investicije koje marketing ima u IT sisteme prevazići IT troškove.

Nema baš toliko veze sa zakupom medija (22% ukupnog budžeta)?

Marketing budžet

Da se osvrnemo na presek opštih troškova marketing budžeta.

Plaćeni mediji (eng. Paid Media) predstavljaju zakup koji i nije toliko velik (22% ukupnog budžeta), 28% odlazi na radnu snagu unutar kompanije, 22% na usluge spoljnih kompanija i 27% troškova ostvaruju tehnologije.

Ovih 27 fantastičnih procenata predstavljeno je kroz detalje koji govore o načinu na koji marketing menadžer posmatra budžet i potrebne elemente za nesmetan posao. A kako to izgleda:

  • 20% na marketing softver koji se zakupljuje i koristi kao servis (software as service – SaS)
  • 19% na analitički softver kao servis
  • 21% na spoljne usluge sa ciljem razvoja, implementacije i integracije marketing aplikacija

Stigli smo na 60% ukupnog troška koji odlazi na tehnologije. Ostalih 40% odlazi na infrastrukturu i to: internet, serveri, oprema 23% i interni troškovi prema IT službi 17% (to je kada vam IT ispostavi račun za svoje usluge kao profitni centar).

Kažu da za ulaganja u marketing tehnologije odlazi 3.2% ukupnog prometa. Ako kompanija prihoduje 10M€, trošak marketing tehnologija bi bio 320.000€.

  • na radnike bi otišlo skoro 332.000€ (skoro 13 zaposlenih)
  • u budžet za medije bi se uložilo 260.000€ (21.5k€ mesečno)
  • skoro isto bi se uložilo u spoljne usluge (kompanije koje pružaju podršku)
  • ukupan marketing budžet je skoro 1.2M€ (to je milion eura)

Zašto pravite pogrešan marketing budžet?

Stvar je jednostavna – sve tehnologije koje vi ili vaša agencija znate ili ne znate da koristite u svom marketing planu imaju cenu. Niste planirali troškove tehnologije u svom budžetu?

Nemate specijaliste ili agenciju koja će vam pružiti podršku u integraciji, optimizaciji, preciznijem ciljanju, boljoj stopi konverzije? To košta i nije posao za amatere.

Čak i da smanjite promet firme i smanjite doživljaj koji marketing ima i dalje ste u 2017. godini spremni da ulažete u kanale komunikacije na koje niko ne zalazi (verovatno ni vaša ciljna grupa).

Zašto i dalje pravite isti marketing plan?

Exit mobile version