Vrednost display oglašavanja u digitalnom marketingu

Životni vek impresije oglasa na internetu

„Svi vi što maštate o sreći…“, Milan Bata Timotić

Nedavno otkrivanje velike prevare (stručno ime MethBot – više detalja na White Ops-u (koji su otkrili mrežu) i IAB-u (sa tehničkim detaljima kako proveriti da li je Methbot imao prilike da utiče na oglašivačku mrežu)) u svetskim okvirima dovodi u pitanje čitav ekosistem display oglašavanja. Sama vrednost display oglašavanja je jasna onima koji su svakodnevno u tom poslu kao i onima koji mere učinak kampanja i oglašavanja. Problem je u tome što samo takav način promocije nije funkcionalan. Radi kao deo korisnikovog puta, ali samostalno – veoma slabo.

Zamislite da je vaš jedini kanal promocije reklama na radiju. Ko će čuti tu reklamu? Ljudi koji slušaju radio.

Integrisanom kampanjom, pametnom organizacijom medija i smislenim dodirnim tačkama kojima ciljna grupa može da odgovori na promociju dovodi na najboljih rezultata.

Ipak, ovo nije priča o medija planiranju. (Ili možda malo jeste…)

Životni vek impresije oglasa na internetu

Ovo je priča o vrednosti koju display oglašavanje ima i kome se ne pridaje pažnja koju zaslužuje.

Vrednost display oglašavanja

Šta mislite – koliko zaista utiče baner na odluku kupca da nešto kupi?

Ono šta moramo uzeti u obzir je da svaki biznis i vertikala imaju svoje specifičnosti. Pozicija i vrednost display oglašavanja se menja u zavisnosti od toga kakva vrsta (veličina) biznisa u  industriji pristupa kupcima. Jedina razlika je u veličini organizacije (i možda budžetima).  Krajnji cilj jeste putnik (u turističkoj industriji), ali kako doći do njega je potpuno druga igra u zavisnosti od toga koliko je velika organizacija.

Što veća kompanija, to se display oglašavanje pomera na početak korisnikovog puta. Zašto je to tako?

Veliki biznis ima problem da dopre do novih kupaca i jedini način da stvori interesovanje je agresivnim pojavljivanjem i tamo gde ga očekujete i tamo gde ne. Mali biznis koristi display u pravom momentu – onda kada je interesovanje iskazano na nekoj od „teritorija“ (eng. property) neophodno vratiti u proces kupovine i završiti prodaju.

Pozicija Display oglašavanja u korisnikovom putu za male kompanije u Francuskoj – izvor: Think With Google
Pozicija Display oglašavanja u korisnikovom putu za srednje kompanije u Francuskoj – izvor: Think With Google
Pozicija Display oglašavanja u korisnikovom putu za velike kompanije u Francuskoj – izvor: Think With Google

Svakako, korišćenje display-a za promociju apsolutno nepoznatog brenda na nekoj teritoriji ima smisla i takav pristup mora biti deo agresivne kampanje. Ali i dalje, samo daleko suptilnije, nenametljivo, sa pravim ciljem i merenjem.

Veliki odnosno krupan biznis™ interesuje rast bez obzira na cenu. Da li se time iritiraju korisnici digitala?

Oooooo da.

KPI (ključni indikatori performansi) različitih biznisa

Maltretiranje potencijalnih kupaca

Ako pričamo o tome gde je vrednost display oglašavanja, onda je vrednost u suptilno podsećanju potencijalnog kupca šta propušta. Sve ostalo je maltretiranje. A velika tajna marketing industrije je da spam radi posao – tako da je maltretiranje kroz neželjene poruke itekako efikasno.

A gde su tu ostali mediji? Na sreću ili na žalost, pojavio se uređaj koji je omogućio marketarima da budu uvek uz nas, uz našu saglasnost. Skoro da nam više i nisu potrebni drugi mediji jer pred sobom imamo jedan koji zaokupira svu našu pažnju.

Kada zaposlena osoba ima pristup mediju

Zašto korišćenju tog medija za promociju ne pristupimo na bolji način? Mnogi će se opravdavati time da je celokupan ekosistem suviše komplikovan i zahtevan za iole pažljivije planiranje te se stvari uglavnom puštanju niz vodu (eng. fire-and-forget). No, sve je stvar vežbe i prihvatanja novih display kanala koji se javljaju kroz digital na konstruktivan način.

Da se ne lažemo, mobilni su tu i neće im skoro „isteći rok trajanja“. Borba televizije da održi dominantno mesto po pitanju novca koji prolazi kroz taj medij sve je slabija. Sve to iz jednostavnog razloga. Korisnici medija shvatili su da mogu da biraju šta će da gledaju i da nisu ograničeni planiranjem i oglasnim blokovima koje je neko drugi smišljao. Demokratizacija medija je donela mnogo samim korisnicima i učinila složenijim planiranje dosezanja do publike.

Vrednost diplay oglašavanja je neosporna, pitanje je samo koliko detaljno i sa kakvom svrhom će se taj kanal koristiti. Pravilno korišćenje display oglašavanja kroz mobilne uređaje donosi vrednost. Bitno je samo stvoriti pravu priču ili narativ koja će biti prihvatljiva novom kupcu klijentove robe ili usluga. Sve ostalo je medija planiranje i tehnička realizacija.

Exit mobile version