GDPR implementacija i menjanje digitalnog marketinga

GDPR implementacija je laka za razumevanje, i malo teža za implementiranje. Suština je da veoma menja marketing procese  i kvalitet podataka, što na kraju rezultuje radom sa ograničenim setom podataka. Kao prvo – nismo advokati. Samo advokati mogu pričati o detaljima i tumačiti zakone. Mi se bavimo tehnologijama koje treba da omoguće rad kompanijama u skladu sa GDPR-om. Kao drugo – sve što iznosimo apsolutno ne morate da implementirate. Niti da uzmete u obzir. Naš posao je da iznesemo metode, načine i probleme koji se javljaju u tehničkoj implementaciji i šta sve to nosi sa sobom. Treće – ako smatrate da se …