Obično se cene konsultantskih usluga ne objavljuju, kao ni cenovnik usluga. Uglavnom sve ostaje na nivou „poslaćemo vam ponudu“ ili „cena u inbox“. Smatramo da time niko ne dobija. Ne dobija klijent, kako gubi vreme i pokušava da uporedi „babe i žabe“, kao ni konkurencija koja pokušava da pronađe cene konkurenta i uglavnom pokuša da se podvuče.

Zašto ne bismo pojednostavili stvari i objavili okvire cena naših usluga?

Pre nego što stignete do samog cenovnika zašto se ne bismo osvrnuli da neke ekonomske pokazatelje. Na primer – metod formiranja cene. Cenovnik je jednostavan kada se cena formira na osnovu ciljeva kompanije, planova razvoja itd… Osnovna cena radnog sata iznosi 300€ (za srpske klijente sa dodatim PDV-om) plus troškovi. Uvećana ili umanjena za vaš Big Mac indeks (ako dolazite iz neke druge zemlje).

Ovo su ostale cene.

Povećanje cene usluga

Zakoni ponude i potražnje su neumoljivi, kao i profit koji ostaje posle pružanja usluga. Potražnja je povećana za specifičnim znanjima i iskustvima koje nudimo. Te usluge postoje u cenovniku. Sa druge strane, nestala je potreba za određenim uslugama (takve usluge nestaju).

Naš cilj je da klijentima ponudimo

  • izbalansirati aktivno i pasivno vreme,
  • povećanje vrednosti i  kvaliteta,
  • implementaciju sve kompleksnijih MarTech i AdTech alata

na najbolji mogući način. Kako to možemo ostvariti?

Odgovor je u ceni.

Šta nudimo…

Ne angažujemo jeftinu radnu snagu već profesionalce čija cena garantuje brže i sigurnije usvajanje promena. To znači da možete da očekujete efikasniji poslovni proces, kvalitetne treninge nakon kojih nemate 1000 pitanja već jasan proces rada i povećanje efikasnosti. Cenovnik se bazira na vertikalama i segmentima usluga.

Vertikale i segmenti usluga
Vertikale i segmenti usluga gaia consultinga
Segmenti digitalnog biznisa (IT, poslovna inteligencija (BI), digitalni marketing)
Segmenti digitalnog biznisa (IT, poslovna inteligencija (BI), digitalni marketing)

Naše ključne kompetencije se vezuju za (skoro) nevidljivi svet koji pomaže biznisu da bude aktuelan, moderan, u skladu sa evolucijom online biznisa. Bavimo se edukacijom, konsaltingom i implementacijama u tri bitna okvira

  1. IT tehnologijama i procesima unutar ITa,
  2. poslovnom inteligencijom i sistemima koji se nalaze unutar kompanija i
  3. digitalnim marketingom koji obezbeđuje vidljivost kompanija i brendova na internetu.

Cenovnik i usluge

Usluge koje proizilaze iz edukacije, implementacija i konsaltinga se šire u konkretne usluge koje klijenti potražuju. Kao i svaka usluga, ponuđene se menjaju u zavisnosti od potreba koje klijent ima.

Naše segmentiranje i opisivanje usluga se svodi na scenarije koje optimizujemo od 2007.godine kojima pokrivamo preko 90% slučajeva. Onih poslednjih 10% umeju da budu ili paketi usluga ili nešto pravljeno prema potrebama klijenata.

Vrste usluga u svakom segmentu
Vrste usluga u svakom segmentu

Da li su naše usluge za vas?

Svesni smo da su potrebe za našim uslugama retke i ne baš pristupačne velikom broju kompanija.

Zato je naša ciljna grupa u kompanijama koje imaju ustanovljen biznis koji treba da se unapredi i dovede na sledeći nivo poslovanja.