Cenovnik usluga konsultantske kompanije

Obično se cene konsultantskih usluga ne objavljuju, kao ni cenovnik usluga. Uglavnom sve ostaje na nivou „poslaćemo vam ponudu“ ili „cena u inbox“. Smatramo da time niko ne dobija. Ne dobija klijent, kako gubi vreme i pokušava da uporedi „babe i žabe“, kao ni konkurencija koja pokušava da pronađe cene konkurenta i uglavnom pokuša da se podvuče.

Zašto ne bismo pojednostavili stvari i objavili okvire cena naših usluga?

Pre nego što stignete do samog cenovnika zašto se ne bismo osvrnuli da neke ekonomske pokazatelje. Na primer – metod formiranja cene. Cenovnik je jednostavan kada se cena formira na osnovu ciljeva kompanije, planova razvoja itd… Osnovna cena radnog sata iznosi 300€ (za srpske klijente sa dodatim PDV-om) plus troškovi. Uvećana ili umanjena za vaš Big Mac indeks (ako dolazite iz neke druge zemlje).

Ovo su ostale cene.

Povećanje cene usluga

Zakoni ponude i potražnje su neumoljivi, kao i profit koji ostaje posle pružanja usluga. Potražnja je povećana za specifičnim znanjima i iskustvima koje nudimo. Te usluge postoje u cenovniku. Sa druge strane, nestala je potreba za određenim uslugama (takve usluge nestaju).

Naš cilj je da klijentima ponudimo

  • izbalansirati aktivno i pasivno vreme,
  • povećanje vrednosti i  kvaliteta,
  • implementaciju sve kompleksnijih MarTech i AdTech alata

na najbolji mogući način. Kako to možemo ostvariti?

Odgovor je u ceni.

Šta nudimo…

Ne angažujemo jeftinu radnu snagu već profesionalce čija cena garantuje brže i sigurnije usvajanje promena. To znači da možete da očekujete efikasniji poslovni proces, kvalitetne treninge nakon kojih nemate 1000 pitanja već jasan proces rada i povećanje efikasnosti. Cenovnik se bazira na vertikalama i segmentima usluga.

Vertikale i segmenti usluga gaia consultinga
Segmenti digitalnog biznisa (IT, poslovna inteligencija (BI), digitalni marketing)

Naše ključne kompetencije se vezuju za (skoro) nevidljivi svet koji pomaže biznisu da bude aktuelan, moderan, u skladu sa evolucijom online biznisa. Bavimo se edukacijom, konsaltingom i implementacijama u tri bitna okvira

  1. IT tehnologijama i procesima unutar ITa,
  2. poslovnom inteligencijom i sistemima koji se nalaze unutar kompanija i
  3. digitalnim marketingom koji obezbeđuje vidljivost kompanija i brendova na internetu.

Cenovnik i usluge

Usluge koje proizilaze iz edukacije, implementacija i konsaltinga se šire u konkretne usluge koje klijenti potražuju. Kao i svaka usluga, ponuđene se menjaju u zavisnosti od potreba koje klijent ima.

Naše segmentiranje i opisivanje usluga se svodi na scenarije koje optimizujemo od 2007.godine kojima pokrivamo preko 90% slučajeva. Onih poslednjih 10% umeju da budu ili paketi usluga ili nešto pravljeno prema potrebama klijenata.

Vrste usluga u svakom segmentu

Da li su naše usluge za vas?

Svesni smo da su potrebe za našim uslugama retke i ne baš pristupačne velikom broju kompanija.

Zato je naša ciljna grupa u kompanijama koje imaju ustanovljen biznis koji treba da se unapredi i dovede na sledeći nivo poslovanja.

Exit mobile version