gaia consulting d.o.o.
Železnička 37b/8,
11080 Beograd

T: +381 (0)63 370 956
F: +381 (0)63 299 996

Matični broj kompanije: 20196858

PIB: 104815906

Br.računa: 170-30003764000-22

Banka: Unicredit banka

Upisana u privredni registar pod brojem BD 147723, sa upisanim kapitalom od 500EUR.

https://www.gaia.rs