Piwik PRO

Od oktobra 2017.godine Gaia Consulting je deo Piwik.PRO programa sertifikovanih partnera.

Drugim rečima, sva pitanja, implementacije i konsultacije u vezi sa Piwik.PRO platformom možete dobiti na jeziku koji razumete i rešite sve nedoumice.

Šta je Piwik?

Piwik je nastao kao open-source projekat i odgovor na rastuću potrebu kompanija, da zaista poseduju podatke o posetama i korisnicima svojih web sajtova i aplikacija. Većina komercijalnih platformi omogućava korišćenje resursa (Google Analytics, Adobe Analytics…) koji realno stoje u Cloud-u i podaci su raštrkani širom sveta.

Vlasništvo nad podacima je ozbiljno pitanje koje zahteva pažljivu implementaciju i usklađivanje sa postojećom regulativom koja se tiče zaštite podataka o ličnosti (kao što je GDPR).

Piwik PRO je komercijalna analitička platforma spremna za korporacije ili kompanije. Mi smo tu da vam pomognemo.

GDPR HIPAA E-Privacy

Piwik PRO je u potpunosti usklađen sa striktnim zakonima Evropske unije, SAD, Kine i Rusije po pitanju zaštite podataka, uključujući i GDPR (General Data Protection Regulation) kao i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Vlasništvo nad podacima

Ključni momenat koji svaki od zakonodavaca postavlja pred kompanije je odgovornost za zaštitu podataka. Piwik je u startu platforma koja je deo infrastrukture kompanije (a može biti i outsource-ovana na Piwik servere na poznatim i sigurnim lokacijama unutar EU).

Industrije i vertikale

Piwik PRO je idealan za sve industrije i vertikale, sa posebnim naglaskom na banke, osiguravajuća društva,

Marketing, personalizacija i podaci o korisnicima

Set rešenja koja nudi Piwik PRO podrazumevaju podršku za marketing i obradu podataka neophodnih za kvalitetne marketing aktivnosti (poštujući zakonom propisane uslove npr GDPR).

Moćan paket za personalizaciju omogućava dinamičko serviranje sadržaja u zavisnosti od ponašanja. Kako u svakom koraku levka ili korišćenja web sajta/aplikacije korisnici ostavljaju informacije o ponašanju, ove informacije predstavljaju riznicu za oglašavanje, bolje ciljanje i veoma efikasan marketing.

Tag manadžement

PRO verzija uključuje i Tag menadžment rešenje koje je fokusirano na poštovanje prava privatnosti posetilaca. Sve funkcionalnosti koje očekujete od modernog Tag menadžment rešenja naći ćete i u Piwikovoj instanci.

Hajde da pričamo…

Možemo vam obezbediti kompletno savetovanje, tehničku implementaciju, migraciju kao i uslugu integracije sa postojećim sistema za praćenje i marketing.

[contact-form to=“office@gaia.rs“ subject=“Piwik.Pro upit“][contact-field label=“Ime (i prezime)“ type=“name“ required=“1″][contact-field label=“Email (elektronska adresa)“ type=“email“ required=“1″][contact-field label=“Website“ type=“url“][contact-field label=“Poruka“ type=“textarea“][/contact-form]

Exit mobile version