strateško planiranje - digitalni marketing

Kako za jedan dan savladati tehniku kreiranja strukturiranog marketinškog ili komunikacionog plana koji je u potpunosti zasnovan na okruženju u kojem organizacija posluje, biznis ciljevima i jedinstvenim prednostima po kojima se razlikuje od konkurencije?

Strateško planiranje

Strateško planiranje po SOSTAC metodi neizostavni je deo vodećih MBA škola u inostranstvu, i može se koristiti kao šablon koji na jednostavan i jasan način osigurava konzistentnost u prezentovanju planova marketinških timova, budžetiranju, i kod agencijskih pičeva.

Kome je namenjen trening?

 • rukovodiocima i zaposlenima u sektoru marketinga i odnosima s javnošću
 • strateškim timovima u marketinškim agencijama

Plan & program treninga

Trening je u potpunosti prilagođen potrebama i specifičnostima klijenta i usklađen sa vremenom učesnika. U nastavku je naveden spisak tema koje se mogu obraditi, a moguća su i prilagođavanja u dogovoru sa klijentom, i u zavisnosti od uočenih potreba nakon sagledavanja poslovanja organizacije, stepena razvoja marketinške funkcije i budućih ciljeva u korišćenju digitalnog marketinga:

 1. ANALIZA SITUACIJE
 • PESTLE
 • proizvod/usluga
 • potrošači: ko, zašto, kako?
 • tržišne mogućnosti
 • konkurencija
 • SWOT
 • ključni problemi
 1. CILJEVI
 • SMART model
 • 5S model
 • RACE model
 • SEE/THINK/DO/CARE model
 1. STRATEGIJA
 • segmentacija, targetiranje, ciljanje
 • profil idealnog kupca (Persona framework)
 • USP/OVP/ESP
 • Touchpoints
 • baze podataka vs. istraživanje tržišta
 1. TAKTIKA
 • marketing miks (4P – 8P – 5C)
 • integrisane marketinške komunikacije: tradicionalni vs. e-marketing
 • komunikacioni kanali
 • slogan
 • kontrola sprovođenja plana

ODREĐIVANJE BUDŽETA

 • KPI’s
 • merne jedinice u digitalnom marketingu

Predavač

Nataša Krstić

Trening vodi dr Nataša Krstić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije na studijskom programu za digitalni marketing. Nataša poseduje više od 15 godina iskustva u poslovnom marketingu i odnosima s javnošću, profesionalnu diplomu prestižnog britanskog “Institute of Digital Marketing” – IDM, SEO specijalizaciju University of California/UC Davis, Google AdWords i Google Analytics sertifikate.


[contact-form to=’krstic.natasa@gmail.com’ subject=’Upit Strateško planiranje’][contact-field label=’Ime i prezime’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Broj telefona za kontakt’ type=’text’/][/contact-form]