View Post

Govori se da me varaš… (trenutak istorije br. 4)

Toko prohibicije u Americi (između 1920-1930), Al Kapone je ubio proizvođača Veoma lošeg piva koje se distribuiralo Kaponeovim kanalima.

… Mnogi tvrde da je Al Kapone bio jedan od najuspešnijih biznismena Amerike tog doba, koji nije mario za zakone i porez, ali je znao jednu stvar u vezi posla.

View Post

Formiranje cene – slučaj konsultanta

Ako pređete u grupu onih čiji je neto prihod preko određene granice (menja se svake godine) platićete još 10% od razlike između sume neto plata u godini minus granica određena od strane poreske uprave.

… Kako bi bili na sigurnoj strani na celokupnu cifru do koje stignete stavio bih još 15% za operativne troškove kao što su nepredviđene okolnosti ili potrebe (dodatno medicinsko osiguranje, dodatno životno osiguranje, zasebni penzijski fond, …).