View Post

Sve što vam nikada neće reći … programatik oglašavanje

Programatik oglašavanje je budućnost, nikada viđeno, najbolji način promocije, najveći povratak investicija, preko xx% budžeta za oglašavanje je već na programatiku… Yeah right. Šta je programatik oglašavanje? Izbegavanje mučnih i sporih procesa koji su bili aktuelni sa prodajom oglasnog prostora za banere i video inventar. Sada sve to radi programatik. Da li vidite kako je lako objasniti šta je programatik? Magična reč koja rešava stvari i probleme. Hajde da se osvrnemo na nekadašnji problem u procesu zakupa oglasnog prostora. Prema Boston Consulting grupi i analizi napravljenoj 2013. godine, biznis agencija trpi mnogo bola koji nastaje prilikom zakupa, planiranja i izveštavanja. …