View Post

Zašto se vrata otvaraju ka spolja?

Toliko malih sitnica se dešava oko nas svakog dana a da ne znamo zbog čega. Jedna od njih je i sistem otvaranja vrata na javnim objektima (restorani, radnje, insititucija…). Kažu da je Marija Terezija, vladarka Austro Ugarske, čuvši da je kompletna svadba sa svatovima poginula u zapaljenoj zgradi iz koje nisu mogli izaći  zbog vrata koja su se otvarala na unutra, a gomila se nagurala na izlazu, dekretom je naložila da svi objekti dobiju vrata koja se otvaraju ka spolja. Podanici moraju biti bezbedni, jer bez njih nema carevine (države) a bogami ni poreza. Možda sam ovu priču pogrešno preneo …