seo masterclass kako da vaš web sajt bude vildljiv na googleu

Biti nedovoljno vidljiv na Google-u predstavlja izgubljenu poslovnu priliku, imajući u vidu da više od 70% građana Srbije svakodnevno koristi internet, a više od polovine njih poseti veb-sajt prodavca ili brenda pre nego što obavi kupovinu.

Iako bi svi želeli da se njihov brend, proizvod ili usluga nađu na prvoj stranici rezultata internet pretrage, Google ne smatra da to svako i zaslužuje. Svetski najdominantniji internet pretraživač – Google danas koristi preko 200 signala za rangiranje pozicije veb-sajta i često ih unapređuje, kako bi korisnicima pružio najrelevantnije rezultate internet pretrage.

Proces optimizacije sajta na internet pretraživačima (Search Engine Optimisation – SEO) obuhvata preoblikovanje sadržaja i programskih kodova, koje dovode do poboljšanja pozicije veb-sajta po ključnim rečima za biznis i uklanjanju prepreka u postupku indeksiranja veb-sajta, čime se postiže visoko-kvalitetni, ciljani veb-saobraćaj. Ovaj postupak sprovodi se tehnikama „on-page SEO“ (optimizacija stranica veb-sajta), „off-page SEO“ (optimizacija izvan veb-sajta) i „technical SEO“ (tehničko-programerska rešenja).

Kome je namenjen trening

 • zaposlenima u sektoru marketinga i odnosima s javnošću,
 • zaposlenima koji upravljaju kompanijskim nalozima na društvenim mrežama,
 • osobama u IT sektoru zaduženim za administraciju veb-sajta.

Ciljevi

 • Unapređenje vidljivosti brenda na internetu
 • Vidljivost na Google-u po ključnim rečima bitnim za biznis
 • Povećanje posećenosti veb-sajta i prodaje
 • Postavljanje osnove za digitalizaciju marketinške/PR funkcije i e-prodaju
 • Kreiranje optimizovanog sadržaja koji je vidljiv na internetu i ima duži “životni vek”

Program treninga

Trening je u potpunosti prilagođen potrebama i specifičnostima klijenta i usklađen sa vremenom učesnika. U nastavku je naveden spisak tema koje se mogu obraditi, a moguća su i prilagođavanja u dogovoru sa klijentom, i u zavisnosti od uočenih potreba nakon osnovne SEO analize veb-sajta organizacije.

Modul (1): Osnovni SEO

 • Šta su SEM, SERP, SEO, zašto je važan SEO za biznis/marketing
 • SEO u praksi: indeksiranje i roboti
 • Google algoritmi: kako prepoznati i izbeći algoritamsku kaznu
 • On-page SEO
 • Off-page SEO
 • Technical SEO
 • Ključne reči

Modul (2): Optimizacija veb-sajta, lokalni SEO

 • Strategija ključnih reči: kako ih pronaći, odabrati i primeniti u optimizaciji veb-sajta, analiza i praćenje konkurencije
 • Content is King: analiza i revizija sadržaja veb-sajta, strategije za optimizaciju sadržaja na internetu
 • SEO i društvene mreže
 • Saradnja s uticajnim osobama na internetu (influenseri)
 • Kako da SEO i PR rade zajedno?
 • Lokalni SEO: Google My Business, unapređenje vidljivosti lokalnog biznisa na internetu

Pripremne radnje

 • Sastanak s predstavnicima organizacije radi sagledavanja potreba, zrelosti u korišćenju internet marketinga, budućih poslovnih planova i ograničenja u poslovanju
 • Pristup Google Analitici i Google Search Console za trenera
 • Dokument – osnovna revizija trenutne SEO pozicije klijenta, kao osnov za sagledavanje tema koje je potrebno obraditi na treningu

Predavač

dr natasa krstic

Nataša Krstić

Trening vodi docent dr Nataša Krstić sa FEFA fakulteta. Nataša poseduje više od 15 godina iskustva u poslovnom marketingu i odnosima s javnošću, profesionalnu diplomu prestižnog britanskog “Institute of Digital Marketing” – IDM, SEO specijalizaciju University of California/UC Davis, Google AdWords i Google Analytics sertifikate.