Predavanje na Open IT seminaru

Objavljeno na blogu HUGE Medie.

U skladu sa strateškim ciljem HUGE Medie, pomogli smo u organizaciji i predavanjima na Open IT seminaru 1.novembra 2010.godine u organizaciji AIESEC-a na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Uz podršku organizatora kao i dela tima – Hristine Đorđević i Milana Jovanovića, pred vama je integralna verzija predavanja kao i prezentacija i skripta.

Video snimak predavanja možete naći ovde Open IT – Niš na servisu Vimeo.

Open IT – Niš 1.11.2010[TRANSKRIPT] Tekst pred vama nije 100% verodostojan  video snimku kako određene situacije vode razgovor u nekom pravcu tj predavač je dobio krila

Open IT – Niš 1.11.2010 by Ivan Rečević

Open IT [PREZENTACIJA]