privatnost korisnika – novegodine.rs (3) projekat

header-img.jpg

Projekat kao što su novegodine.com je doveo do interesantnih situacija.

Korisnici Interneta počinju da se ophode sa pažnjom prema svom identitetu kao i prema infomacijama o sebi (prvenstveno email).

Sticajem okolnosti prijatelj ili ne tako dobar prijatelj je uneo podatke druge osobe u polje za primanje redovnog biltena portala. Nakon primljena dva biltena, osoba nam se obratila sa porukom ozbiljne sadržine, čiji deo ću navesti ovde.

…slanjem ovakvih mailova (spam) kršite Član 9. Zakona o oglašavanju RS

Član 9.

Oglasna poruka ne može da se uputi pojedinačno određenom licu, ako je ono jasno izrazilo volju da mu se ona ne upućuje.

Zabranjeno je oglašavanje slanjem nenaručene robe, kao i direktnim obraćanjem određenom licu na javnom mestu, osim ako je to lice jasno izrazilo volju da mu se može obratiti i ako je takvo obraćanje u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke.

Hvala na odgovornosti prema ličnim infomacijama (email-u).

Zakon možete naći ovde .

Na stranu sklanjanje sa mailing liste, komunikacije sa osobom koja je vidno uznemirena primanjem biltena kao i obrazloženjem principa portala, politike privatnosti i funkcionalnosti liste za slanje biltena.

Ono što je bitno je način na koji ljudi gledaju na informacije dobijene elektronskom poštom.

Portal kao i bilten su pravilno potpisani sa firmom koja je kreirala sadržaj. Odjava sa liste je vidno istaknuta, spam filteri ne shvataju poslate poruke kao SPAM…

Pored lepo sročene poruke osobe sa početka teksta dobili smo i poruku sledeće sadržine

Odjebi sa porukama!

Kulturno smo joj objasnili nedostatke ovakve vrste komunikacije.