o tome kako realno izgleda posao konsultanta – konsalting (7)

Two People - Business Meeting

Dvoje ljudi na sastanku – Stephen D via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

SASTANCI i ZATVARANJE „SITUACIJA“

Svakog petka ili ponedeljka (u zavisnosti od dostupnosti vođe projekta) prolazimo kroz otvorene stavke, rokove, akcije za naredni period i pomeranje u vremenu za pojedine delove projekta.

Nikada to nisu laki sastanci jer svako ima svoje viđenje problema koji su se pojavili. Kao onaj koji pruža usluge, morate biti „odrasliji“, mirniji, staloženiji u toj komunikaciji.

Dobro pripremljen sastanak je pola posla gotovo, tako da prikupljanje potpisa zatvorenih stavki, mogu da se obave i u jutarnjim satima pre sastanka dok se ljudi još pripremaju za radni dan, izgleda kao sjajan početak pripreme.

PRISTUP „SISTEMU“

Iako je pristup sistemima sa privilegijama poput administratora (boga) interesantno i lepo, nimalo nije prijatno ako se kojim slučajem nešto desi sistemu (bazi podataka, backup ili file serveru, domenskom kontroleru…) tako da je uvek preporučljivo tražiti READ-ONLY pristup.

Tako ćete biti sigurni da radite sa najneophodnijim funkcijama ili u slučaju da postoji oprema za testiranje pravite dokumentovano rešenje bez upliva stranih faktora.

DOKUMENTOVANJE

Uvek dokumentujte svoj rad i forsirajte pregled završnih stvari makar jednom nedeljno. Stvari se zaboravljaju, a može da se desi da ste potpisali nezgodan dokument kojim se obavezujete rokovima.

Za konsultanta, najbitniji element marketinga je živa reč koja se prenosti od usta do usta, od sadašnjeg klijenta do potencijalnog.