Početak

gaia je postala zvanična obveznica PDV-a od 11.marta 2007.godine. Iako je kompanija nastala još 2006, aktivna je tržištu od marta 2007.

Iza osnivača stoji više decenija konsultantskog staža i znanja sticanog u internacionalnim kompanijama.Ciljna grupa su nam mala i srednja preduzeća koja žele da naprave kvalitativni skok u poslovanju.