Vremenski tok

Dan 1.
1.1 Overa osnivačkih akata i potpisa u sudu (3-4 kopije)
1.2 Slanje dokumentacije u Agenciju za privredne registre
— ȍekanje 5 radnih dana do prijema Rešenja iz Agencije za privredne registre
Dan 2.
2.1 Odlazak u banku, otvaranje privremenog računa i deponovanje sredstava
2.2 Pravljenje pečata
— Čekanje 1 dana da se napravi pečat
Dan 3.
3.1 Registrovanje aktivnosti u Poreskoj upravi opštine na kojoj se nalazi sedište firme
3.2 Postavljanje oznaka firme na zgradi/ stanu/kući gde je sedište firme
Dan 4.
4.1 Dolazak terenske kontrole poreske uprave i potpisivanje zapisnika
4.2 Priprema ugovora o radu i izjava za poresku upravu
— ȍekanje od dan-dva do poziva iz poreske uprave
Dan 5.
5.1 Podizanje PIB broja i liste zahtevane dokumentacije
5.2 Prijava zaposlenih radnika
5.3 Sastavljanje dokumentacije potrebne poreskoj upravi sa računovođama
Dan 6.
6.1 Dostava zahevane dokumentacije poreskoj upravi i potpisivanje raznih dokumenata
Dan 7.
7.1 Obaveštavanje Agencije za privredne registre o svim promenama koje su se desile u periodu od registracije do prijave u poreskoj upravi (PIB, telefoni, faksovi…)