Otvoreno tržište vs. Monopol

46721f36e27eb

Komunikacija sa poslovnim partnerima se obavlja uglavnom elektronskom poštom (razni klijenti isti sadržaj na obe strane (dobro ne baš uvek)), ponude se šalju u PDF formatu koji se čita na svim platformama, radni dokumenti uglavnom stoje na Google Documents platformi kako bih izbegao probleme koji se javljaju na različitim platformama, programima, verzijama programa.

U slučaju da šaljem radni dokument (pretpostavimo tekstualni dokument) klijentu, moram ga snimiti u Word prijateljskom formatu (najčešće RTF) zbog standarda koji postoje u firmi klijenta.

Ja bih nazvao standard propisan od strane firme kao nametnutu tehnologiju kao de facto standard.

Da li mora da bude tako?

ODF (Open Document Format) standard omogućava opis dokumenata (tekst, tabela, prezentacija, …) na otvoren način (čitaj: dokumentovan i dostupan).

Otvorenim standardom svako ko želi može napraviti aplikaciju koja će čitati/pisati dokumente.

Tu počinjemo da stižemo do pitanja otvorenog tržišta i monopola.

Da li nam je bitnije da postoji konkurencija u aplikacijama koje nude više ili manje funkcija ili samo jedan program i zatvoreni standard?

monopolyJa glasam za prvu opciju. Želim da plaćam umeće programera koji je napisao aplikaciju i mogućnosti koje mi nudi. Ne želim da budem ograničen formatom datoteka i da na takav način budem privržen jednom proizvođaču.

Konkurencijom ćemo stići do boljeg proizvoda.

Zašto onda Microsoft želi da ustoliči OOXML standard kao ISO sertifikovani standard?

Nisam siguran da je to zbog boljeg kvaliteta.