Socijalizam ergo Kapitalizam- Trenutak istorije (10)

docks

Dokovi luke – Neil Carey via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Posle 9 godina rada u korporacijama na različitim pozicijama mogu da kažem samo jednu stvar

Socijalizam je deo kapitalizma

Zašto?

Prošao sam nemačke i francuske korporacije kao i skandinavske, nisam bio u engleskim ili američkim, ali sam ih posmatrao direktno i indirektno i mogu da zaključim da socijalna strana svakog poslovanja mora da postoji i da je veoma, veoma slična i da se oslanja na konceptu mitske organizacije radnika znanoj kao „samoupravni socijalizam“.

Jedan od bivših šefova je spominjao vlasništvo (eng. ownership) nad poslom ili delom posla kao osnovnom činiocu uspešnog radnika tj kompanije.

Posao nikada ne može da se završi ako nemaš osećaj odgovornosti, vlasništvo nad onim što radiš ili nad projektom čiji si deo.

Radnici koji uređuju cveće u krugu fabrike, kolektivno prihvatanje smanjenja plate u kriznim situacijama i smanjenje beskorisne radne snage… primer iz skandinavskih fabrika. Sindikati u francuskim kompanija, revitalizovane unije radnika u Engleskoj… Sve je to realnost kapitalizma, jer bez zadovoljnih radnika (u nekoj meri) nema kvalitetne proizvodnje.

Tako da je veliko pitanje finalnog kvaliteta kineskih fabrika koje rade prema čudnoj fuziji feudalizma, komunizma i deformisanog kapitalizma. Možda je odgovor u tome da mogu da prihvate škart daleko lakše i da ga prevaziđu većom proizvodnjom.

Nazad na lokalni primer iz prošlosti, koji se malo razlikuje od sadašnjosti.

Primer iz 70-tih (brodogradilište Beograd)

Testiranje motora broda se vrši duži vremenski period pre isporuke. Ekipa koja vrši testiranje sedi za stolom i igra karte. Jedan od konstruktora dolazi u centar za testiranje, primećuje situaciju, diže galamu, ali ga niko ne zarezuje i pruža bilo kakav nivo poštovanja. Konstruktor preuzima čitavu stvar u svoje ruke i završava kompletno testiranje sa par odgovornih ljudi.

2/3 zaposlenih ne radi i ne interesuje ih posao već samo prolazak dana i plata, a 1/3 radi za onih 2/3

Sledeći put kada vam neko priča o „svetloj“ prošlosti, pitajte ih koliko su radili i da li misle da su zaslužili sve što im je donela prošlost ili ostatak radne snage koja je „bila glupa i radila“?