Kada postanete predvidivi…

how to use a Western toilet (Erica's bathroom)

Kako se koristi zapadnjački WC? – via Flickr by hII!H (CC BY-NC-ND 2.0)

Koliko ste optimizovani? Koliko često proveravate email?

Iskustvo iz trans-globalne korporacije koja ima osnove u severnoj Americi pokazuje da je email neverovatno sredstvo komunikacije na osnovu koga se mogu pratiti nečije fiziološke potrebe ili bioritam.

Može vam se lako desiti da u slučaju da ste malo duže u kompaniji (> 4 meseca) zbog intenzivne komunikacije, osoba sa druge strane email-a pita u pauzi koju ste napravili za fiziološke potrebe postavi pitanje…

Da li si bio/bila u WCu?

Naravno, sve zavisi od korporativne kulture, ophođenja sa klijentima, kolegama, akcijama koje imate, intenzitetu poruka koje šaljete, želji da rešavate stvari i generalno način na koji radite posao.

Želim svima ne predvidivost u komunikaciji i manje korišćenje emaila.

Reblog this post [with Zemanta]