avans ili novac unapred

Avans – lekcija (27)

Mnogi su me pitali „čemu služi avans“ i „kako da nateram da mi plate avans“ i ovo je kraći članak na tu temu. Uživajte.

Čemu služi avans?

Avans služi da biste se dobro osećali i da biste mogli da podmirite tekuće/operativne (zakrpite rupe) potrebe.

Kako koristiti avans u poslovne svrhe?

Realno svaka cena koju odredite za svoje proizvode ili usluge je ili samo ta koju ste odredili ili postoji cena koja fluktuira (sjajan naziv za pomeranje vrednosti) u trenutku pokazivanja gotovine.

Kako ovaj blog ne promoviše principe „lovu na sunce“, zadržao bih se na legalnim i nadasve zdravim metodama naplate (osim u slučaju maloprodajnih objekata).

Svaka pomoć u vidu avansa, na neki način treba da bude podstaknuta (eng. incentive) kod kupca tj onog koji plaća. Dodatni popust je uobičajni element avansnog plaćanja.

Sa kolikim procenatom treba podstaknuti kupce?

Šta izgleda realno – je najjednostavniji odgovor. Takođe procenat ne treba da kanibalizuje redovno plaćanje, jer ako je procenat nesrazmeran, onda će većina kupaca/klijenata plaćati avansno i gubi se svrha redovnog ili odloženog plaćanja (kreditiranje) kupaca. Realni procenti su od 2% do 5%. Sve preko ove cifre ukazuje na očaj prodavca i gubitak dostojanstva. Ako stignete do ovog momenta, onda vam ne trebaju nerealni procenti popusta, već krediti kako biste se nekako iščupali iz situacije.

Bonus informacija za javna preduzeća

Javna preduzeća kao što su Elektroprivreda ili Komunalno daju popust na uplate pre predviđenog roka. Iz ove pozicije bih mogao da kažem da imaju poteškoće sa protokom novca jer imaju užasno veliki broj korisnika usluga, i da ne znam koliko im pomaže opcija koju nude potrošačima. Uz male izmene dizajna, sada skoro skrivena opcija na dokumentu koji pronađete u sandučetu može napraviti veliku promenu u obimu plaćanja.

U kojim poslovima ima smisla koristiti avans?

Avans ima smisla koristiti u svim poslovima koji traju i za svu roba koja ne cirkuliše brzo. Kako je protok novca (eng. cash flow) krv vaše kompanije bitno vam je da imate svakodnevne uplate i isplate i pratite ih. Dokumentacija koja može da proistekne iz avansnih uplata može povećati obim rada u računovodstvu ali to već nije problem već forsiranje bolje optimizacije finansija.

Koliki avans treba da bude?

Idealno je da bude u vrednosti troška prodaje (koji zavisi od nabavnih i operativnih troškova) i da postoji kultura pokrivanja tog iznosa. Sve ono što je profit može se ostaviti za kasnije. Ali ne i suviše kasno.

Dodatna vrednost avansa

Dodatna vrednost je u tome što se stvara lepa veza između onog koji isporučuje i onog ko prima robu ili uslugu. Ova veza se manifestuje stvaranjem „odnosa“ između dve strane.

Obaveštenje

Stavovi izneseni u prethodnim pasusima nisu iz knjiga već su proistekli iz svakodnevnog poslovanja više kompanija sa kojima sam sarađivao. Neke poslovne politike možda nisu najefikasnije ali daju rezultate.