Na prvi pogled…

Raspodela profita i prihoda telekom operatera

Na prvi pogled svaki biznis, čak i najmanji, ima svoju osnovnu delatnost koja donosi onaj pravi – elementarni profit potreban za funkcionisanje i razvijanje. Jedan od ciljeva koje svaka kompanija ima pred sobom (i preduzetnik) je da iskoristi profit kako bi stvorila druge izvore prihoda koji mogu zameniti sada-profitabilne-ali-ne-i-kasnije  usluge/proizvode.

Šta se dešava kada nema novih proizvoda bar ne toliko profitabilnih koji mogu zameniti prevaziđene? Nekako mi se čini da kompanije (i ljudi u njima) prestaju da brinu o pomeranju napred i bave se muženjem novca iz dobro stojećeg proizvoda  (eng cash cow). Firme prestaju da brinu i prepuštaju se, eto, životu na osnovu stare slave ne čekajući spremne budućnost. Izražena teritorijalnost koja se javlja kada se ovakvi izvori prihoda počnu osipati je – interesantna.

Nedavno sam pročitao zanimljive podatke o telekomunikacionoj industriji kao i o stepenu uticaja koji imaju – kao i problemima koji počinju da nagrizaju osnovne izvore profita ovih kompanija.

Može se pričati o nespremnosti za evoluciju u razgovorima i slanju poruka i odgovoru na potrebe tržišta – ali ovo nije to mesto.

Mislim da je potrebno samo uzeti malo drugačiji ugao i shvatiti da kad-tad najisplativiji poslovi počinju da bivaju lako dostupni i jeftiniji. Cilj je biti deo rešenja a ne produžavati problem.

Skorašnje direktive Evropske unije o nivelisanju cena korisnika rominga, kao i liberalizacija tržišta dovodi operatere u poziciju prostih posrednika koji daju dodatnu vrednost boljim signalom i brojem kvalitetnih i korisnih usluga (prvenstveno internet).

U cilju optimizacije sopstvenih troškova operateri itekako koriste tehnologije koje im smetaju iz ugla korisnika usluga – ali i ta priča dvostrukih standarda nije bitna. I dalje se svodi na viziju vlasnika ili upravnog odbora – biti rešenje za potrebe svojih korisnika i evoluirati kao i biti predvodnik napredka – a nikako produžetak agonije dok se može cediti suva drenovina.

Ako se uzme u obzir tehnologija tekstualnih poruka i prvenstvena namena – rezultat koji ostvaruju SMS poruke u udelu prodaje i profita je neverovatan. I sve to počinju da nagrizaju iMessage, Skype, Facebook chat, Blackberry Message na smart telefonima. Ne puno ali veoma primetno u mesečnim i kvartalnim izveštajima. Na godišnjem nivou ovi servisi u razvijenim zemljama su smanjili očekivane prihode od poruka i do 10%.

Suština ove priče je da svi shvataju koliko posao operatera zahteva investicija i troškova kao i održavanja. Takođe niko ne bi ulazio u taj biznis ako ne donosi novac i profit. Ali jedna stvar je neminovna – svaka industrija se menja i troškovi se smanjuju. Profit se traži u nekim novim proizvodima i uslugama. Svakodnevne i nekada-užasno-profitabilne-usluge postaju prevaziđene i treba evoluirati.