Mudre reči pragmatičnih ljudi – lekcija (40)

Drvo u okviru Barnsove fondacije (Filadelfija, SAD)

Komplikuj da bi profitirao, pojednostavi da bi rastao.

U prvom trenutku kada sam pročitao i prošao rečenicu – samo sam to – prošao. U jednom trenutku – ova konstrukcija je imala zapaženo mesto u knjizi koju sam čitao i naterala me je da se vratim i razumem.

Komplikovano

Komplikuj da bi profitirao

Najveći profit leži u proizvodima ili uslugama koji naizgled jesu kompleksni ili ih mi tako shvatamo. I tada smo spremni i da ih platimo. I dalje smo na teritoriji nepromenjive ljudske prirode. Ljudi ne veruju jednostavnim stvarima jer smatraju da nisu dovoljno dobre. Stoga ih prodavci i čine kompleksnijim kako bi ih prodali skuplje.

Ovaj set ima 347 mogućih načina za korišćenje – pa?

Definitivno profit se nalazi u komplikovanju ili mistifikovanju stvari. Koliko? Koliko vam savest dozvoljava a ne koliko ste gladni novca.

Jednostavno

Pojednostavi da bi rastao.

U stvari obe rečenice su deo objašnjenja spoljnog i unutrašnjeg pogleda na poslovanje. Jednostavno pravljenje obima i širenje u smislu kapaciteta i treninga ljudi i procesa je u pojednostavljivanju. Jednom prilikom pre dosta godina imao sam prilike da zavirim sa druge strane pulta unutar McDonaldsa. Bio je to tekst koji je svaki zaposleni na toj kasi imao ispred sebe, svakog sata, svakog dana u nedelji.

Maksimalno pojednostavljena mantra prodaje i ciljeva firme.

Naš cilj su obroci

Jednostavnost nosi u sebi veliku dozu lakoće za koju ne treba visoka škola i dostupna je svakome. Unutar organizacije, ako postoji jedinica posla koja je jednostavna i ponovljiva i koja se pritom može naplatiti – predstavlja okosnicu rasta prometa i utrenirane ekipe. I ne treba bežati od jednostavnosti. Taj „obrok“ svi moraju da znaju da prave, na najefikasniji način kako bi podmirili potrebu i otišli kući mirni sa poslom koji je završen.