Nije sve u knjigama – ima nešto i u… – lekcija (86)

Listen to your kids

Slušanje dece – Madhavi Kuram via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Nećete biti dobar vlasnik biznisa samo čitanjem knjiga, poslovnih izveštaja, slušanjem motivacionih govora. Prokleti biznis se uči uživo. Sreo sam par milionera (ne u dinarima) koji su imali 19-20 godina. I niko od njih nije pravio firmu od nule. Pravili su je investitori koji znaju kako da kravu muzaru izmuzu na pravi način. Neko tako mlad, ne da ne zna kako da se ophodi sa ljudima ili da donosi kvalitetne poslovne odluke – nego nema životnog iskustva. Iskusni profesionalci rade za one koji imaju fenomenalne ideje.

Mali timovi sa mladim ljudima uspevaju – do određene granice – jer je sve igra i dobro druženje. Posle toga postaje cash cow i tu nema mesta amaterima.

Ukoliko uđete u posao sa željom da uradite SVE kako treba – proći ćete kroz toliko lomova i problema koji će rezultovati problemima psihičke i fizičke prirode.

Kako „kradete“ iz knjiga, snimaka, „kradite“ i od kompanija iz realnog okruženja, izaberite senseija/mentora koji će podeliti znanje, iskustvo, probleme i načine preživljavanja i dobrog života. Teško da možete da platite profesionalca da vodi posao za vas, ali svakako možete da nađete mentora.

Sve knjige, snimci i priče mogu da vas MOTIVIŠU ali ne mogu da vam pomognu da prepoznate probleme o kojima su ljudi pričali i pisali. Istorija se ponavlja i kompanije žive manje više istim životima, usponima i padovima. Ne verujete?

Greinerova kriva

Greinerova kriva – 5 faza rasta (1972)

Pretvaranje ideja u realne stvari je veliki posao, u kome trebate da imate ljude/zakone na svojoj strani tj da su usklađeni i rade kako vama odgovara. Život je jedno a kompanija je drugo. Onda kada spajate te dve stvari imate dve velike šanse – da nemate život i da imate kompaniju koja ne postoji bez vas.

Svo pozitivno razmišljanje vam neće pomoći da platite poreze/doprinose ako nemate cash flow koji će da pokrije potrebe kompanije.

Money talks bullshit walks.

I nikada nije to život/posao vi protiv njih. Uvek je to život u kome se borite sami sa sobom, nikada sa drugima. Onda kada počnete da pravite „strane“ i osećate se neshvaćenim – to je trenutak kada svoje vreme i energiju usmeravate da pogrešno mesto umesto na sopstveni život. Tada počinje paranoja i manija gonjenja. (Napomena: Ovo nije stručno mišljenje).

Verovatno ste klinac. Ili nemate iskustva. Pretočite znanje u iskustvo i napravite svoj posao.