View Post

Formiranje cene – slučaj konsultanta

Ako pređete u grupu onih čiji je neto prihod preko određene granice (menja se svake godine) platićete još 10% od razlike između sume neto plata u godini minus granica određena od strane poreske uprave.

… Kako bi bili na sigurnoj strani na celokupnu cifru do koje stignete stavio bih još 15% za operativne troškove kao što su nepredviđene okolnosti ili potrebe (dodatno medicinsko osiguranje, dodatno životno osiguranje, zasebni penzijski fond, …).

View Post

Daljinski rad

Ovaj post je o načinu na koji stići do toga da je klijent spreman da prihvati daljinski rad koji nije opipljiv (ne vidi vas) a koji treba da kompenzuju (novcem).

… Bitno je da vam klijenti veruju i da ih ne lažete, ne iskrivljujete istinu, pojednostavite tehničke probleme/detalje/situacije i ne pokušavate da govorite sa visine kada se priča tiče njihovog posla.

Mantra konsultanta

Konsalting – Ako niste deo rešenja, onda postoji mnogo novca u poslu prolongiranja problema.